Корпоративна інформація

Протокол про підсумки голосування на загальних зборах ПАТ „МЛФ „Тиса”

м.Мукачево                                                                                                  11 квітня 2013 року

Нами, членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ  „Мукачівська лижна фабрика „Тиса” Іванцик М.С., Білецька  М.К.,  Сабов А.Г. складено даний протокол в тому, що 11 квітня 2013 року на Загальних зборах ПАТ  „Мукачівська лижна фабрика „Тиса” здійснювався підрахунок результатів голосування щодо прийняття  рішень:

З процедурних питань. Пропозиції, що вносились на голосування:

  1.   Обрати Головою зборів Рябича В.А. та Секретарем Зборів Гресько Н.Е.

Голосували: „За” – 78483 голоси, що складає 99,99 % відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів,  „Проти” – 8 голосів, що складає 0,01% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 0 голосів. Рішення прийнято.

  1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі членів Реєстраційної комісії Іванцик М.С., Білецька  М.К., Сабов А.Г.

Голосували: „За” – 78477 голосів, що складає 99,98% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 8 голосів, що складає 0,01% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 0 голосів. Рішення прийнято.

З питань порядку денного. Пропозиції, що вносились на голосування:

  1. Визнати задовільною роботу Директора ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік за результатами заслуховування звіту.

Голосували: „За” – 78467 голосів, що складає 99,97% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 4 голоси, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 4  голоси, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

  1. Визнати задовільною роботу Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік за результатами заслуховування звіту.

Голосували: „За” – 78467 голосів, що складає 99.97% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 4 голосів, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 4 голоси, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято.

  1. Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік за результатами заслуховування звіту.

Голосували: „За” – 78387 голосів, що складає 99,87% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 4 голоси, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 4 голоси що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів,. Рішення прийнято.

  1. Затвердити звіти директора, наглядової ради, ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік.

Голосували: „За” – 78383 голосів, що складає 99,86% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 0 голосів, „Утримався” – 4 голоси, що складає 0,005% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів,. Рішення прийнято.

5.    Затвердити річний звіт ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2012 рік. Голосували: „За” – 78479 голосів, що складає 99,98% відсотків від загальної кількості присутніх

на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 12 голосів, що складає 0,015% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 0 голосів. Рішення прийнято.

  1. Весь прибуток від діяльності за 2012 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Голосували: „За” – 78479 голосів, що складає 99,98% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Проти” – 12 голосів, що складає 0,015% відсотків від загальної кількості присутніх на загальних зборах акціонерів, „Утримався” – 0 голосів. Рішення прийнято.

 

 

Члени лічильної комісії Загальних зборів

ПАТ  „Мукачівська лижна фабрика „Тиса”

____________________ Іванцик М.С.,

____________________ Білецька  М.К.,

____________________ Сабов А.Г.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на Загальних зборах
акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика «Тиса» від 12.04.2012 р.

12 квітня 2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика «Тиса” (надалі – Збори) і відповідно до вимог статуту ПАТ « Мукачівська лижна фабрика «Тиса» дирекція Товариства інформує про
результати голосування, щодо прийнятих рішень по питанням порядку денного зборів.

Реєстраційною комісією було зареєстровано прибулих на Збори акціонерів і їх представників із загальною кількістю голосів – 78495 голосів, що складає 83,65 % статутного капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

Згідно зі ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” 12.04.2012 року кворум був наявний.

Вибори робочих органів зборів. Збори акціонерів обрали:
1. Рябича Василя Андрійовича
– Головою Загальних зборів, Гресько Наталію
Емеріхівну – Секретарем Загальних зборів. Голосували: „За” – 78491 голос, „Проти” – 0
голосів, „Утримався” – 4 голоси. Рішення прийнято.
2. Лічильну комісію Загальних зборів у складі членів Реєстраційної комісії Іванцик М.С.,
Білецька М.К., Сабов А.Г. Голосували: „За” – 78491 голос, „Проти” – 0 голосів, „Утримався” –
4 голоси. Рішення прийнято.

Голосування на Загальних зборах акціонерів на виконання вимог ч.1 ст.43 Закону України „Про акціонерні товариства” з питань порядку денного проводилося бюлетенями.

Підсумки результатів голосування щодо внесених пропозицій з питань порядку денного наступні:

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:

– Визнати задовільною роботу Директора ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Директора ПАТ “Мукачівська лижна
фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

2. Звіт Наглядової Ради про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Визнати задовільною роботу Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна
фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

3.Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”
за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Затвердити звіти наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити звіти наглядової ради, звіт директора, звіт ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

5. Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Затвердити річний звіт ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Голосували: „За” – 78456 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 4 голоси.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити річний звіт ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у 2011 році.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Весь прибуток від діяльності за 2011 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
Голосували: „За” – 78419 голосів, „Проти” – 72 голоси, „Утримався” – 4 голоси.
Рішення прийнято.

– Весь прибуток від діяльності за 2011 рік спрямовувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
Голосували: „За” – 129 голосів, „Проти” – 78315 голосів, „Утримався” – 51 голос.
Рішення не прийнято.
Вирішили: Весь прибуток від діяльності за 2011 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Затвердження річного звіту ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011

 

Директор ПАТ «Мукачівська лижна фабрика „Тиса”                                                                        В.А.Рябич

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підсумки голосування на Загальних зборах
акціонерів ПАТ “Мукачівська лижна фабрика «Тиса» від 12.04.2012 р.

12 квітня 2012 року відбулись чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика «Тиса” (надалі – Збори) і відповідно до вимог статуту ПАТ « Мукачівська лижна фабрика «Тиса» дирекція Товариства інформує про
результати голосування, щодо прийнятих рішень по питанням порядку денного зборів.

Реєстраційною комісією було зареєстровано прибулих на Збори акціонерів і їх представників із загальною кількістю голосів – 78495 голосів, що складає 83,65 % статутного капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика «Тиса».

Згідно зі ст.41 Закону України „Про акціонерні товариства” на Загальних зборах Публічного акціонерного товариства “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” 12.04.2012 року кворум був наявний.

Вибори робочих органів зборів. Збори акціонерів обрали:
1. Рябича Василя Андрійовича
– Головою Загальних зборів, Гресько Наталію
Емеріхівну – Секретарем Загальних зборів. Голосували: „За” – 78491 голос, „Проти” – 0
голосів, „Утримався” – 4 голоси. Рішення прийнято.
2. Лічильну комісію Загальних зборів у складі членів Реєстраційної комісії Іванцик М.С.,
Білецька М.К., Сабов А.Г. Голосували: „За” – 78491 голос, „Проти” – 0 голосів, „Утримався” –
4 голоси. Рішення прийнято.

Голосування на Загальних зборах акціонерів на виконання вимог ч.1 ст.43 Закону України „Про акціонерні товариства” з питань порядку денного проводилося бюлетенями.

Підсумки результатів голосування щодо внесених пропозицій з питань порядку денного наступні:

1. Звіт Директора про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:

– Визнати задовільною роботу Директора ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Директора ПАТ “Мукачівська лижна
фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

2. Звіт Наглядової Ради про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Визнати задовільною роботу Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Наглядової Ради ПАТ “Мукачівська лижна
фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

3.Звіт Ревізійної комісії про діяльність ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”
за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Визнати задовільною роботу Ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік за результатами заслуховування звіту.

4.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Затвердити звіти наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Голосували: „За” – 78460 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 0 голосів.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити звіти наглядової ради, звіт директора, звіт ревізійної комісії ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

5. Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Затвердити річний звіт ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.
Голосували: „За” – 78456 голосів, „Проти” – 35 голосів, „Утримався” – 4 голоси.
Рішення прийнято.
Вирішили: Затвердити річний звіт ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011 рік.

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” у 2011 році.
Пропозиції, що вносились на голосування та результати голосування:
– Весь прибуток від діяльності за 2011 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
Голосували: „За” – 78419 голосів, „Проти” – 72 голоси, „Утримався” – 4 голоси.
Рішення прийнято.

– Весь прибуток від діяльності за 2011 рік спрямовувати на виплату дивідендів акціонерам ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.
Голосували: „За” – 129 голосів, „Проти” – 78315 голосів, „Утримався” – 51 голос.
Рішення не прийнято.
Вирішили: Весь прибуток від діяльності за 2011 рік у повному обсязі спрямовувати до складу додаткового капіталу ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса”.

Затвердження річного звіту ПАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” за 2011

 

Директор ПАТ «Мукачівська лижна фабрика „Тиса”                                                                        В.А.Рябич