Інформація про загальну кількість акцій та голосучих акцій

Загальна кількість акцій ПрАТ “Мукачівська лижна фабрика “Тиса” станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (станом на 22.03.2019 року) – 93840 шт., голосуючих акцій – 78354 шт.