Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА»

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, складеним станом на 10.03.2023 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій простих іменних акцій становить 78354 штук.

Рада директорів ПрАТ МЛФ «Тиса»

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих (підпис)