Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МУКАЧІВСЬКА ЛИЖНА ФАБРИКА «ТИСА»

ПрАТ «Мукачівська лижна фабрика «Тиса» повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах , які призначені на 11 квітня 2023 року, а саме – станом на 23 годину 06.04.2023 р., загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає – 93 840 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 78 354 штук.

                                                                                                            Голова ради Директорів Рябич В.А.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій (підпис)