ІНФОРМАЦІЯ про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса”

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» ПрАТ “ Мукачівська лижна фабрика “Тиса ”  повідомляє, що станом на дату складання переліку  акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  , які призначені на 22 квітня 2021 року, а саме – станом на 24 годину 16.04.2021 р., загальна кількість простих іменних акцій  Товариства  складає –   93 840 штук, кількість голосуючих акцій – 78 354 штук.